Odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od kúpnej zmluvy:

1. Odstúpenie spotrebiteľa od kúpnej zmluvy sa riadi Všeobecnými obchodnými podmienkami predávajúceho UniqueFit s.r.o., článok VI, ktoré sú zverejnené na https://uniquefit.sk/obchodne-podmienky/.

2. Na odstúpenie od zmluvy odporúčame využiť tlačivo: Odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktoré je potrebné doručiť na adresu UniqueFit s.r.o., so sídlom Vyšná 601, 029 43 Zubrohlava, info@uniquefit.sk


Doplnky výživy - Dekoračné nálepky - Grafika & WEBdesign - Inzeraty-online.sk - RockGYM nielen fitness magazín - Musclemaker Original streetwear - Autodiely